Pregradne stene služijo razmejevanju prostora. Uporabljamo jih ko želimo prostor razdeliti ali ga skriti oz loćiti.

Pregrade med mizami pa uporabljamo kot prostorsko ločevanje delovnega mesta ali akustično zaporo (Call center).